مهاجرت به کشور فرانسه

مهاجرت به کشور فرانسه

اگر خودتان به تنهایی یا همراه با خانواده قصد زندگی در فرانسه و یا خرید ملک دراین کشور را دارید، بهاره داسان می تواند بهترین راه حل ها را برای رسیدن به هدف به شما ارائه دهد. بهترین روند حقوقی بعد از تحلیل وضعیت شما با توجه به وضعیت شخصی شما پیشنهاد خواهد شد تا به شما در رسیدن به هدف و زندگی جدید خود در خارج از کشور کمک کنیم.

دفتر حقوقی وکیل داسان با 12 سال تجربه در زمینه ی وکالت حقوقی، وکالت تجاری و وکالات مهاجرت با شرط استقلال مالی برای سرمایه گذاری، تحصیل و کار مشغول به فعالیت است. مراحل ارائه پرونده شما به سفارت به شرح زیر است:

مراحل تشکیل پرونده مهاجرت به کشور فرانسه :

  • جسله اول تلفنی
  • فرستادن لیست مدارک مورد نیاز شما
  • ارتباط با مترجم رسمی در فرانسه
  • پر کردن فرم های اولیه
  • ترجمه مدارک شما به صورت قانونی
  • جلسه دوم به صورت تصویری
  • آماده سازی و تکمیل پرونده
  • جلسه سوه برا آموزش آمادگشی شما برای مصاحبه سفارت
  • درخواست وقت سفارت
  • تنظیم قرداد دفتر حقوقی با شما

با توجه به موارد بالا دفتر حقوقی وکیل داسان از اولین روز درخواست ویزا تا صادر شدن اجازه ویزا و یا اقامت شما در کشور فرانسه آماده ارائه مشاوره و پشتیبانی شماست. دقت کنید که همراهی یک وکیل با تجربه در روند پیشرفت پرونده شما بسیار ضروری ست.

چهت ارائه پرونده مهاجرتی و درخواست ویزا از سفارت فرانسه با ما همراه باشید.

این مطلب برای شما مفید بود؟