تیم وکالت بهاره دسان با بیش از ۱۲ سال سابقه رسمی در دادگستری و کنسولگری کشور فرانسه،

با موفقیت دربیش از۸۰  درصد از پرونده های درخواست انواع ویزا، در کلیه مراحل تشکیل پرونده و ارایه به سفارت در کنار شماست.
در این مقاله چند مورد از انواع ویزاهای اخذ شده را خدمت شما ارایه می دهیم.

 

ویزا فرانسه

 

ویزا فرانسه

 

ویزا فرانسه

 

با شرکت در جلسات مشاوره تخصصی دریافت ویزا و اقامت در کشور فرانسه
با تحلیل شرایط شما، بهترین راه های مهاجرت را به شما ارایه خواهیم داد.

این مطلب برای شما مفید بود؟